BAŞKANIN MESAJI

Değerli Müşterilerimiz,

Her türlü ekonomik faaliyetin temel girdisi olan elektrik enerjisinin kullanım alanının, günümüzde sürekli olarak gelişen teknolojiye bağlı olarak hızlı bir şekilde artması sonucu elektrik enerjisi, sosyal hayatın vaz geçilmez bir ihtiyacı haline gelmiştir.

Elektrik enerjisi tüketimi, ekonomik ve sosyal gelişmenin en önemli göstergelerinden birisidir. Bir ülkede kişi başına düşen elektrik enerjisi üretimi veya tüketimi o ülkedeki hayat standardını yansıtması bakımından önemlidir.

Özellikle gelişmekte olan ülkemizde hızlı nüfus artışı sonucu ortaya çıkan kentleşme ve sanayileşme elektrik enerjisine olan talebin yıllık ortalama 6-9% oranında artması ile karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye de hayat standardının yükselmesi, elektrik enerjisine olan talebin giderek büyümesine neden olmaktadır.

Bugün Aksa Enerji günden güne artan kurulu gücü 4000’e yaklaşan çalışanıyla Türkiye enerji yükünün bir bölümünü tek başına karşılayarak özel sektörde “ lider “ konumundadır. Elektrik enerjisinin sadece üretimi değil, satış ve dağıtımının da diğer bütün parçalarını oluşturduğu göz önüne alındığında, AKSA enerjinin gerekli kaynak çokluğuna, güçlü bir alt yapıya ve profesyonel bir çalışma sistemine sahip olduğu kolayca görülmektedir.

Aksa, enerji sektöründe hizmet verdiği üretim ve satış portföyüne 2010 yılında Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin İllerini kapsayan Çoruh EDAŞ, 2011 yılında da Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl İllerini kapsayan Fırat EDAŞ’ı katarak dağıtım ve perakende satış sektöründe de ülke ekonomisine katma değer oluşturmaya devam etmektedir.

Dağıtım sektörünün güçlü piyasa yapısındaki oyunculardan biri olan Aksa Elektrik, bölgelerde her yıl artan yatırım ihtiyaçlarının karşılanması ve buna bağlı olarak kaliteli ve profesyonel çözüm odaklı çalışanlarıyla hizmet vermeye başlamıştır.

Çalışmalarımızda tüketici memnuniyeti ve çevre bilinci önceliğimiz olacaktır. Şirketimiz enerji talebinin her geçen gün artması, önemli çevre sorunlarının ortaya çıkması nedeniyle enerji tüketiminden kaynaklanan çevresel riskleri ve çevre kirliliğini asgariye indirmeyi, özellikle de doğal kaynakları korumayı amaçlarken gerekli politikaları yerine getirmeyi taahhüt eder.

Dağıtım Şirketlerimiz şehir merkezlerindeki müşteriden en uzaktaki müşterisine kadar aynı kalitede hizmet vermenin gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Üretim ve satış şirketlerimizde yakaladığımız prestijli marka imajını, bireysel müşteri memnuniyeti odaklı hizmet veren dağıtım şirketlerimizde sürdürmeye kararlıyız.

Sizlerin bize desteği sürdüğü müddetçe Aksa Enerji olarak Türkiye’deki enerji üretiminde, dağıtımında ve satışında lider şirket olarak konumunu değiştirecek ve artan miktarda katma değer üretecektir.

Hedefimiz 7 gün 24 saat müşterilerimize kaliteli ve kesintisiz hizmet götürmektedir.

Saygılarımla,

Cemil Kazancı
Yönetim Kurulu Başkanı